ជ្រើសប្តូរ

 • SC-501 select solenoid switch

  អេស -១០១ ជ្រើសរើសកុងតាក់សូឡែន

  សេចក្តីសង្ខេបពត៌មានលំអិតទីកន្លែងដើម: ហ្សេជាំងប្រទេសចិនឈ្មោះម៉ាក: លេខម៉ូដែលអេសអិលៈអេសអេស ៥០១ កម្រិតការពារ៖ អតិបរមា។ បច្ចុប្បន្ន: ៨ អាអតិបរមា។ វ៉ុល: ២៣០V ការពិពណ៌នាផលិតផល HVACSpecifications1. គុណភាពខ្ពស់និងតម្លៃសមរម្យ ២. ប្រើប្រាស់បានយូរឡូយ ...
 • Refrigeration part SC-406 electric power on off switch

  ផ្នែកអគ្គិសនីផ្នែកទូរទឹកកកអេស -៤០៦ បិទភ្លើង

  សេចក្តីសង្ខេបពត៌មានលំអិតទីកន្លែងដើម: ហ្សេជាំងប្រទេសចិនឈ្មោះម៉ាក: លេខម៉ូដែលអេសអេសៈអេសអេស ៤០៦ កម្រិតការពារ៖ អតិបរមា។ បច្ចុប្បន្ន: ៨ អាអតិបរមា។ វ៉ុល: ២៣០V ការពិពណ៌នាផលិតផល HVACSpecifications1. គុណភាពខ្ពស់និងតម្លៃសមរម្យ ២. ប្រើប្រាស់បានយូរឡូយ ...
 • SC-503 refrigerator electric power on off switch

  អេឡិចត្រូនិចទូរទឹកកកអេស -៥០៣ បិទភ្លើង

  សេចក្តីសង្ខេបពត៌មានលំអិតទីកន្លែងដើម: ហ្សេជាំងប្រទេសចិនឈ្មោះម៉ាក: លេខម៉ូដែលអេសអិលៈអេសអេស -២០៣ កម្រិតការពារ៖ អតិបរមា។ បច្ចុប្បន្ន: ៨ អាអតិបរមា។ វ៉ុល: ២៣០V ការពិពណ៌នាផលិតផល HVACSpecifications1. គុណភាពខ្ពស់និងតម្លៃសមរម្យ ២. ប្រើប្រាស់បានយូរឡូយ ...