ស្តាយស៊ីណូមីយ៉ាស្តាយ

 • WPF18 dc thermostat

  ប្រព័ន្ធកម្តៅ WPF18 dc

  សេចក្តីសង្ខេបពត៌មានលំអិតទីកន្លែងដើម: ហ្វូជានប្រទេសចិនឈ្មោះយីហោ: អេសអេសម៉ូដែល: WPF18 ការប្រើប្រាស់៖ ទ្រឹស្តីគ្រួសារៈភាពត្រឹមត្រូវនៃឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យសីតុណ្ហភាព៖ ០. សីតុណ្ហាភាពៈ -៣៦ អង្សាសេ ~ + ៣៦ អង្សាសេ។
 • WDF23 network thermostat

  ប្រព័ន្ធកម្តៅបណ្តាញ WDF23

  សេចក្តីសង្ខេបពត៌មានលំអិតទីកន្លែងដើម: ហ្វូជានប្រទេសចិនឈ្មោះយីហោ: អេសអេសម៉ូដែល: WDF23 ការប្រើប្រាស់៖ ទ្រឹស្តីគ្រួសារៈភាពត្រឹមត្រូវនៃឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យសីតុណ្ហភាព៖ ០. សីតុណ្ហាភាពៈ -៣៦ អង្សាសេ ~ + ៣៦ អង្សាសេ។
 • Refrigeration spare parts SWTB-R130A thermostatic bimetal strip

  គ្រឿងបន្លាស់ទូរទឹកកក SWTB-R130A ទ្រនាប់ទ្រនាប់ទ្រនាប់ទ្រនាប់

  សេចក្តីសង្ខេបព័ត៌មានលំអិតទីកន្លែងដើម៖ ហ្វូជានប្រទេសចិនឈ្មោះម៉ាក: លេខម៉ូដែលអេស។ អិល។ ស៊ី។ អេ។ អេស .១៣០A ការប្រើប្រាស់៖ ទ្រឹស្តីគ្រួសារៈភាពត្រឹមត្រូវនៃឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យសីតុណ្ហភាព៖ ០. សីតុណ្ហាភាពៈ -៣៦ អង្សាសេ ~ + ៣៦ អង្សាសេ។
 • PFA-604G fan coil thermostat

  ឧបករណ៍កម្តៅឧបករណ៏ PFA-604G

  សេចក្តីសង្ខេបពត៌មានលំអិតទីកន្លែងដើម: ហ្វូជានប្រទេសចិនឈ្មោះម៉ាក: លេខម៉ូដែលអេសអិមៈ PFA-៦០៤G ការប្រើប្រាស់៖ ទ្រឹស្តីគ្រួសារៈភាពត្រឹមត្រូវនៃឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យសីតុណ្ហភាព៖ ០. សីតុណ្ហាភាពៈ -៣៦ អង្សាសេ ~ + ៣៦ អង្សាសេ។
 • PFN-124G digital water heater thermostat

  កម្តៅកម្តៅទឹកឌីជីថល PFN-124G

  សេចក្តីសង្ខេបពត៌មានលំអិតទីកន្លែងដើម: ហ្វូជានប្រទេសចិនឈ្មោះម៉ាក: លេខម៉ូដែលអេសអិមៈ PFN-124G ការប្រើប្រាស់៖ ទ្រឹស្តីគ្រួសារៈភាពត្រឹមត្រូវនៃឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យសីតុណ្ហភាព៖ ០. សីតុណ្ហាភាពៈ -៣៦ អង្សាសេ ~ + ៣៦ អង្សាសេ។
 • PFN174S-03F cooking thermostat

  កម្តៅចង្ក្រាន PFN174S-03F

  សេចក្តីសង្ខេបពត៌មានលំអិតទីកន្លែងដើម: ហ្សេជាំងប្រទេសចិនឈ្មោះម៉ាក: លេខម៉ូដែលអេសអិលៈភីអេអេអិន ១៧៤S-០៣ អេហ្វ
 • PFN124G thermostat pfn

  PFN124G កម្តៅកម្តៅ pfn

  សេចក្តីសង្ខេបព័ត៌មានលំអិតទីកន្លែងដើម៖ ហ្វូជានប្រទេសចិនឈ្មោះម៉ាក: លេខម៉ូដែលអេសអិលៈ PFN174S-03EC
 • PFN-163A thermostatic temperature control valve

  សន្ទះត្រួតពិនិត្យសីតុណ្ហភាពកម្តៅ PFN-163A

  សេចក្តីសង្ខេបព័ត៌មានលំអិតទីកន្លែងដើម៖ ហ្វូជានប្រទេសចិនឈ្មោះម៉ាក៖ លេខម៉ូដែលអេសអិលៈភីអេអេអិន - ១៦៣A ការប្រើប្រាស់៖ ទ្រឹស្តីគ្រួសារៈភាពត្រឹមត្រូវនៃឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យសីតុណ្ហភាព៖ ០. សីតុណ្ហាភាពៈ -៣៦ អង្សាសេ ~ + ៣៦ អង្សាសេ។
 • PFA-606S-3A air conditioner thermostat remote control

  ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ PFA-606S-3A បញ្ជាពីចម្ងាយកម្តៅពីចម្ងាយ

  សេចក្តីសង្ខេបពត៌មានលំអិតទីកន្លែងដើម: ហ្វូជានប្រទេសចិនឈ្មោះម៉ាក: លេខម៉ូដែលអេសអេសអេភីអេអេអេអេអេអេអេអេអេអេអេអេអេអេអេអេអេអេអេអេអេអេអេអេអេអេអេអេអេអេអេអេអេអេអេអេអេអេអេអេអេអេអេអេអេអេអេអេអេអេអេអេអេអេអេអេអេអេអេអេអេអេអេអេអេអេអេសអេហ្វអេសអេស។
 • PFA-606S thermostat

  ឧបករណ៍កម្តៅ PFA-606S

  សេចក្តីសង្ខេបពត៌មានលំអិតទីកន្លែងដើម: ហ្សេជាំងប្រទេសចិនឈ្មោះម៉ាក: លេខម៉ូដែលអេសអិមៈភីអេហ្វអេ-៦០៦ អេស
 • PFN-110UA saginomiya thermostat

  PFN-110UA saginomiya កម្តៅ

  សេចក្តីសង្ខេបព័ត៌មានលំអិតទីកន្លែងដើម: ហ្វូជានប្រទេសចិនឈ្មោះម៉ាក: លេខម៉ូដែលអេសអិលៈភីអេអេអិន - ១១០UA ការប្រើប្រាស់៖ ទ្រឹស្តីគ្រួសារៈភាពត្រឹមត្រូវនៃឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យសីតុណ្ហភាព៖ ០. សីតុណ្ហាភាពៈ -៣៦ អង្សាសេ ~ + ៣៦ អង្សាសេ។
 • PFN-110UA saginomiya thermostat

  PFN-110UA saginomiya កម្តៅ

  សេចក្តីសង្ខេបពត៌មានលំអិតទីកន្លែងដើម: ហ្វូជានប្រទេសចិនឈ្មោះម៉ាក: លេខម៉ូដែលអេសអិមៈភីអេអេអេអេអេអេ ១១១ ការប្រើប្រាស់: ទ្រឹស្តីគ្រួសារៈភាពត្រឹមត្រូវនៃឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យសីតុណ្ហភាព៖ ០. សីតុណ្ហាភាពៈ -៣៦ អង្សាសេ ~ + ៣៦ អង្សាសេ។
បន្ទាប់> >> ទំព័រ ១ / ២