ពហុម

 • M890D tops smart multimeter

  M890D ឈានដល់ multimeter ដ៏ឆ្លាតវៃ

  សេចក្តីសង្ខេបពត៌មានលំអិតទីកន្លែងដើម: ប្រទេសចិនឈ្មោះម៉ាក: អេសអេសលេខម៉ូឌែលៈ M890F ជួរវាស់បច្ចុប្បន្ន៖ ជួរវ៉ុល ៤០០ អាវាស់៖ ៦០០ វ៉។ ជួរធន់ទ្រាំនឹងការវាស់៖ ២០០០ សមត្ថភាពវាស់៖ ២០nF-២០០uF …
 • M890C digital multimeter vc890c

  មីលីម៉ែត្រឌីជីថលអេម ៨៩០ ស៊ីធីវី ៨៩០ ស៊ី

  សេចក្តីសង្ខេបពត៌មានលំអិតរហ័សនាមម៉ាក: អេសអេសម៉ូដែលលេខ៖ M890C ជួរវាស់បច្ចុប្បន្ន៖ ជួរវ៉ុល ៤០០ អាវាស់៖ ៦០០ វ៉។ ជួរធន់ទ្រាំវាស់៖ ២០០០ សមត្ថភាពវាស់វែង: ២០nF-២០០uF ជួរអាំងតង់ស៊ីតេវាស់វែង៖ …
 • DT5807 analog multimeter

  DT5807 អាណាឡូក multimeter

  សេចក្តីសង្ខេបពត៌មានលំអិតទីកន្លែងដើម: ហ្វូជានប្រទេសចិនឈ្មោះម៉ាក: អេសអេសម៉ូដែលលេខ៖ ឌីធី ៥៨០៧ ជួរវាស់បច្ចុប្បន្ន៖ ជួរវ៉ុល ៤០០ អាវាស់៖ ៦០០ វ៉។ ជួរតស៊ូធន់៖ ២០០០ សមត្ថភាពវាស់វែង៖ ២០ ...
 • DT5806 multimeter digital

  ឌីជីថលឌីអេស ៥៨០៦ multimeter

  សេចក្តីសង្ខេបពត៌មានលំអិតរហ័សនាមម៉ាក: អេសអេសម៉ូដែលលេខ៖ ឌីធី ៥៨០៦ ជួរវាស់ចរន្ត៖ ជួរវ៉ុល ៤០០ អាវាស់៖ ៦០០ វ៉ជួរធន់ទ្រាំវាស់៖ ២០០០ សមត្ថភាពវាស់វែង៖ ២០ អឹម-២០០uF ជួរអាំងតង់ស៊ីតេវាស់វែង៖ …
 • DT710L professional multimeter

  ឧបករណ៍វាស់វិជ្ជាជីវៈ DT710L

  សេចក្តីសង្ខេបពត៌មានលំអិតទីកន្លែងដើម: ហ្សេជាំងប្រទេសចិនឈ្មោះយីហោ: អេសអេសម៉ូដែល: ឌ។ អេ។ ឌី ១០១០ ជួរវាស់បច្ចុប្បន្ន៖ ជួរវ៉ុល ៤០០ អាវាស់៖ ៦០០ វ៉។ ជួរវាស់ធន់ទ្រាំ៖ ២០០០ ជួរវាស់សមត្ថភាព៖ ...
 • my60 automotive multimeter

  ម៉ាយល៍ ៦០ ម។ ម

  សេចក្តីសង្ខេបពត៌មានលំអិតទីកន្លែងដើម: ហ្សេជាំងប្រទេសចិនឈ្មោះម៉ាក: លេខម៉ូដែលអេសអិលៈ my60 វាស់ជួរបច្ចុប្បន្ន៖ ជួរវ៉ុល ៤០០ អាវាស់៖ ៦០០ វ៉។ ជួរតស៊ូធន់៖ ២០០០ សមត្ថភាពវាស់៖ ២០ ...
 • MY65 modern digital multimeter

  ម៉ាយធីវីឌីជីថលឌីជីថលទំនើប

  សេចក្តីសង្ខេបពត៌មានលំអិតឈ្មោះម៉ាក: អេសអេសម៉ូដែល៖ my65 ជួរវាស់បច្ចុប្បន្ន៖ ជួរវ៉ុល ៤០០ អាវាស់៖ ៦០០ វ៉។ ជួរធន់ទ្រាំនឹងការវាស់៖ ២០០០ សមត្ថភាពវាស់វែង: ២០nF-២០០uF ជួរអាំងតង់ស៊ីតេវាស់វែង៖ …
 • DT718L mini digital multimeter

  ឧបករណ៍វាស់ឌីជីថលឌីជីថលខ្នាតតូច DT718L

  សេចក្តីសង្ខេបពត៌មានលំអិតទីកន្លែងដើម: ហ្សេជាំងប្រទេសចិនឈ្មោះយីហោ: អេសអេសម៉ូដែល: ឌ។ អេ។ ឌី ១៨១៨ ជួរវាស់បច្ចុប្បន្ន៖ ជួរវ៉ុល ៤០០ អាវាស់៖ ៦០០ វ៉។
 • My63 High Quality digital Multimeter

  ពហុមេឌាឌីជីថលដែលមានគុណភាពខ្ពស់ My63

  សេចក្តីសង្ខេបពត៌មានលំអិតទីកន្លែងដើម: ហ្សេជាំងប្រទេសចិនឈ្មោះយីហោ SC លេខលេខ: my63 ជួរវាស់បច្ចុប្បន្ន: ជួរវ៉ុល ៤០០ អាវាស់៖ ៦០០ វ៉។ ជួរធន់ទ្រាំនឹងការវាស់៖ ២០០០ សមត្ថភាពវាស់វែង៖ ២០ ...
 • my61 digital multimeter manual with CE certification

  សៀវភៅដៃមីលីម៉ែតឌីជីថលមីល ៦១ មានវិញ្ញាបនប័ត្រ CE

  សេចក្តីសង្ខេបពត៌មានលំអិតឈ្មោះម៉ាក: លេខម៉ូដែលអេសអិល: my61 ជួរវាស់បច្ចុប្បន្ន: ៤០០ អាជួរវ៉ុលវាស់: ៦០០ វ៉។ ជួរធន់ទ្រាំវាស់៖ ២០០០ សមត្ថភាពវាស់វែង: ២០nF-២០០uF ជួរអាំងតង់ស៊ីតេវាស់វែង៖ …
 • DT5801 multimeter

  DT5801 multimeter

  សេចក្តីសង្ខេបពត៌មានលំអិតទីកន្លែងដើម: ហ្សេជាំងប្រទេសចិនឈ្មោះម៉ាក: អេសអេសម៉ូដែល: ឌីធី ៥៨០១ ជួរវាស់បច្ចុប្បន្ន៖ ជួរវ៉ុល ៤០០ អាវាស់៖ ៦០០ វ៉ជួរធន់ទ្រាំវាស់៖ ២០០០ ជួរវាស់សមត្ថភាព៖ …
 • M890F multimeter test leads

  ការធ្វើតេស្ត៍មីលីម៉ែត្រអេម ៨៩០F

  សេចក្តីសង្ខេបពត៌មានលំអិតទីកន្លែងដើម: ហ្វូជានប្រទេសចិនឈ្មោះយីហោ: អេសអេសលេខម៉ូឌែលៈ M890F ជួរវាស់បច្ចុប្បន្ន: ជួរវ៉ុល ៤០០ អាវាស់៖ ៦០០ វ៉។ ជួរធន់ទ្រាំនឹងការវាស់៖ ២០០០ សមត្ថភាពវាស់វែង៖ ២០ ន…
បន្ទាប់> >> ទំព័រ ១ / ២