ផ្នែកមីក្រូវ៉េវ

  • MICROWAVE OVEN CAPACITOR CH85

    មីឆីវ័រវ៉ាធីវ៉ាធីស៊ីអ៊ិច ៨៥

    សេចក្តីសង្ខេបពត៌មានលំអិតទីកន្លែងដើម: ហ្សេជាំងប្រទេសចិនឈ្មោះម៉ាក: លេខម៉ូដែលអេសអិលៈស៊ី។ ប៊ី .៦៥ ប្រភេទ៖ ប៉ូលីពប៉ូលីថេកផតប្រភេទផូវ័រប្រភេទ៖ ផ្ទៃម៉ោនវ៉ុលវ៉ុល: ២១០០ វ៉ាស៊ីធី ២៣០០ វ៉ិចទ័រ ២៥០០ វីស៊ីសីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តៈ ...