រចនាប័ទ្មជីអេ

 • 3ART5VG10 kst thermostat

  កម្តៅ 3ART5VG10 kst

  សេចក្តីសង្ខេបព័ត៌មានលំអិតទីកន្លែងដើម៖ ហ្វូជានប្រទេសចិនឈ្មោះម៉ាក៖ លេខម៉ូដែលអេសអិលៈ ៣ART៥VG១ ផ្នែកប្រើប្រាស់៖ ទ្រឹស្តីគ្រួសារ៖ ភាពត្រឹមត្រូវនៃឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យសីតុណ្ហភាព៖ ០. សីតុណ្ហាភាពៈ -៣៦ អង្សាសេ ~ + ៣៦ អង្សាសេ។
 • 3ART5VC163 mechanical thermostat

  ប្រព័ន្ធកម្តៅមេកានិច 3ART5VC163

  សេចក្តីសង្ខេបពត៌មានលំអិតទីកន្លែងដើម: ហ្វូជានប្រទេសចិនម៉ាកយីហោ: អេសអេសម៉ូដែលលេខ: 3ART5VC163
 • 3ART5LP5 electronic thermostat electric water heater

  ម៉ាស៊ីនកម្តៅទឹកអេឡិចត្រូនិច 3ART5LP5

  សេចក្តីសង្ខេបពត៌មានលំអិតទីកន្លែងដើម: ហ្វូជានប្រទេសចិនម៉ាកយីហោ: អេសអេសម៉ូដែលលេខ: 3ART5LP5
 • 3ART5C212 thermostat valve

  វ៉ាល់កម្តៅ 3ART5C212

  សេចក្តីសង្ខេបពត៌មានលំអិតទីកន្លែងដើម: ហ្វូជានប្រទេសចិនឈ្មោះយីហោ: អេសអេសម៉ូដែល: ៣ART៥C២១២ ការប្រើប្រាស់៖ ទ្រឹស្តីគ្រួសារៈភាពត្រឹមត្រូវនៃឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យសីតុណ្ហភាព៖ ០. សីតុណ្ហាភាពៈ -៣៦ អង្សាសេ ~ + ៣៦ អង្សាសេ…