ស៊ីណូ - ត្រជាក់ឧស្សាហកម្មគ្រឿងបន្លាស់ទូរទឹកកកបានអភិវឌ្ឍទៅជាក្រុមហ៊ុនផលិតឈានមុខគេនិងជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិចអេ / ស៊ីនិងគ្រឿងបន្លាស់ទូទឹកកក។ ឥឡូវនេះយើងកំពុងដោះស្រាយជាមួយផលិតផលជាង ៣០០០ ប្រភេទ។

អាន​បន្ថែម